Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

(OM AZONOSÍTÓ SZÁM: 030728)

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés
2020.08.24.

 

Felvételi tájékoztató a 2020-2021-es tanévre >>>>>>

Kedves Iskolaválasztó!

 

Figyelmedbe szeretnénk ajánlani intézményünk néhány kiváló képzését. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar hazánk két legdinamikusabban fejlődő ágazata, amely remek szakmai is elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak. Az alábbiakban az iskolánkban megszerezhető képesítések részleteit olvashatjátok.

Az alábbi leírások a jelenleg folyó oktatásra vonatkoznak. A 2020-2021-es tanévtől változás lesz, amelyet rövidesen közzéteszünk, addig a fenti hivatkozáson téjákozódhatnak.

 

 Szakgimnáziumi képzések:

 

 Mezőgazdasági technikus (54 621 02)

 

Megszerezhető képesítés neve: Mezőgazdasági technikus

A képzés évfolyamainak száma: 4

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (40 %) + gyakorlati (60 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Takarmányozástan és általános állattenyésztés,

Állattenyésztés és tartás,

Munkahelyi egészség és biztonság,

Agrárvállalkozási kereskedelmi ismeretek,

Gépüzemeltetés- és karbantartás,

Szántóföldi növénytermesztés,

Kertészeti növénytermesztés, állattartás.

 

A szakma rövid leírása: A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. A végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek. A tanulók idejük jelentős részét gyakorlati képzésben töltik, mely a későbbiekben is munkájuk jelentős részét képezi majd. A szak megkívánja a biológia és szakmai tárgyak tantárgyak iránti érdeklődést, a termőföld és az állatok szeretetét.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A mezőgazdasági technikus sokoldalú szakképzettség, melynek birtokában számos elhelyezkedési lehetőség áll a tanuló rendelkezésére. Családi gazdaságok, mezőgazdasági vállalkozások a jellemző elhelyezkedési irányok, de a gépészeti ismeretek birtokában termelő és ipari cégek is várják a tanulók jelentkezését. A bérezés általában magas.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         mezőgazdasági vállalkozásban technikusi tevékenységet folytatni,

·         gazdasági ismeretei birtokában megtervezni, elindítani vállalkozását,

·         pénzügyi tervezésre, hitel és pályázati források megszerzésére,

·         anyagbeszerzési, készletezési és értékesítési tevékenységet folytatni,

·         beállítani, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépeket

·         a fontosabb gazdasági állatfajok tartási, tenyésztési feladatait végezni,

·         szakmai szempontokon nyugvó, okszerű talajművelést és tápanyagellátást végezni,

·         a fontosabb szántóföldi növénykultúrák gazdaságos termesztését végezni,

·         a fontosabb zöldség- és gyümölcsfajok, szőlő kiskerti termesztését végezni,

·         környezetkímélő termelési technológiákat alkalmazni,

·         a mezőgazdasági termelés munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatait ellátni,

·         a mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégezni,

·         mezőgazdasági támogatásokat igényelni, a termelést megfelelően adminisztrálni,

·         mezőgazdasági termelési feladatokat ellátó személyek, csoportok irányítását végezni.

 

A képzés zárása: érettségi vizsga

 

Továbbtanulási lehetőségek: főiskola vagy egyetem (agrármérnök, kertészmérnök, stb.)

A foglalkozást részben bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4324

 

 

Élelmiszeripari technikus (54 541 02)

 

Megszerezhető képesítés neve: Élelmiszeripari technikus

A képzés évfolyamainak száma: 4

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (40 %) + gyakorlati (60 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Élelmiszeripari műveletek és gépek,

Általános élelmiszeripari technológiák,

Élelmiszeripari vállalkozások működése,

Élelmiszeripari alapmérések,

Mikrobiológia, higiénia, minőségbiztosítás,

 

A szakma rövid leírása: Az élelmiszeripari technikusok önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipari üzemekben vagy laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt. Higiéniai és minőségbiztosítási tevékenységet láthat el. A tanulók nagyon jelentős élelmiszertechnológiai ismeretekre tesznek szert, tanulmányi idejük jelentős részét laboratóriumi vizsgálatokkal töltik, mely a későbbiekben is munkájuk jelentős részét képezi majd. A szak megkívánja a kémia, biológia tantárgyak iránti érdeklődést.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: Az élelmiszeripari technikus keresett szakképzettség, melynek birtokában számos elhelyezkedési lehetőség áll a tanuló rendelkezésére. Minden cégnél (borászat, élelmiszergyártás, vágóhíd, stb.) kötelező ilyen szakember alkalmazása, ahol élelmiszer előállítás vagy gyártás folyik. A bérezés általában kiemelt.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         alapanyagokat, felhasznált anyagokat, félkész- és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni,

·         gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni, szükséges intézkedéseket megtenni,

·         munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni,

·         élelmiszeripari higiéniai tevékenységet végezni,

·         élelmiszergyártási tevékenységben részt venni,

·         élelmiszergyártásban előforduló alapméréseket végezni, végeztetni,

·         eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni,

·         technológiai utasításokat, környezetvédelmi, munkavédelmi és minőségbiztosítási, higiéniai előírásokat betartani és betartatni,

·         jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni,

·         gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni.

 

A képzés zárása: érettségi vizsga

 

Továbbtanulási lehetőségek: főiskola vagy egyetem (élelmiszeripari mérnök, stb.)

Foglalkozás bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/2237

 

Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02)

 

Megszerezhető képesítés neve: Parképítő és fenntartó technikus

A képzés évfolyamainak száma: 4

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (50 %) + gyakorlati (50 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Vállalkozási kereskedelmi alapok,

Kertészeti alapismeretek,

Kertészeti munkavállalói ismeretek,

Fásszárú dísznövénytermesztés,

Kertfenntartás,

Növényismeret,

Parképítés,

Kerttervezési alapismeretek.

 

A szakma rövid leírása: A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A parképítő és fenntartó technikus keresett szakképzettség, melynek birtokában számos elhelyezkedési lehetőség áll a tanuló rendelkezésére. A jellemző elhelyezkedési irányok a kerttervezési vállalkozások és önkormányzatok. A bérezés általában magas.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni,

·         középszintű vezetői feladatokat ellátni,

·         árajánlatot, technológiai és parkfenntartási tervet készíteni, kalkulációt végezni,

·         ismerni és alkalmazni a támogatási rendszereket és a támogatások lehívásának folyamatát,

·         előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,

·         felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat,

·         növényápolást végezni, végeztetni,

·         eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,

·         munkavédelmi előírásokat betartani,

·         előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,

·         dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,

·         irányítási, szervezési feladatokat ellátni,

·         szükséges anyagokat és eszközöket beszerezni,

·         építés-előkészítő műszaki munkákat végezni,

·         alapvető geodéziai számításokat és feladatokat, tereprendezési munkát végezni,

·         alépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni,

·         felépítményi szerkezeteket készíteni, készíttetni, fenntartani,

·         kertberendezési tárgyakat, létesítményeket elhelyezni, fenntartani,

·         növényültetési, virágágy kiültetési, gyepesítési munkát végezni,

·         parkfenntartási, gondozási munkát végezni.

 

A képzés zárása: érettségi vizsga

 

Továbbtanulási lehetőségek: főiskola vagy egyetem (kertészmérnök, kerttervező mérnök, stb.)

 

 

Szakközépiskolai képzések:

 

 

Dísznövénykertész (34 622 01)

 

Megszerezhető képesítés neve: Dísznövénykertész

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (40 %) + gyakorlati (60 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Vállalkozási kereskedelmi alapok,

Kertészeti alapismeretek,

Szabadföldi dísznövénytermesztés,

Fásszárú dísznövénytermesztés,

Növényházi dísznövénytermesztés.

 

A szakma rövid leírása: Az egynyári, kétnyári, évelő dísznövények, díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és virágos dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A szakképesítés középszintű irányítói, vezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására, indítására az adminisztrációs ügyletek intézésére is jogosít a vállalkozásokról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A dísznövénykertész szakképzettség birtokában a tanuló képessé válik hazai és külföldi kertészetek, dísznövénytermesztő vállalkozások alkalmazásában szaporítást végezni, szaporítóanyagot előállítani, növényt nevelni, növényt ápolni és nevelni. A bérezés általában magas.

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         dísznövénytermesztési feladatokat ellátni,

·         a törvényes keretek betartatásával, előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,

·         vállalkozást alapítani, működtetni, megszüntetni,

·         vállalkozási tevékenységet folytatni,

·         tervezést, szervezést végezni,

·         tervet készíteni, kalkulációt végezni,

·         pályázatot írni, üzleti tervet készíteni,

·         előkészítő tevékenységet végezni, végeztetni,

·         szaporítást végezni, végeztetni, szaporítóanyagot előállítani,

·         növényt nevelni, neveltetni,

·         növényápolást, növényvédelmet végezni, végeztetni,

·         csomagolást végezni, végeztetni,

·         piaci előkészítést végezni, végeztetni,

·         eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,

·         munkavédelmi előírásokat betartani, betartatni,

·         értékesítést végezni, végeztetni,

·         irányítási, szervezési feladatokat ellátni,

·         dokumentációt használni, készíteni, készíttetni,

·         előírások szerint dolgozni, dolgoztatni,

·         kereskedelmi tevékenységet végezni, végeztetni,

·         tevékenységét előírások szerint dokumentálni.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: faiskolai kertész, kertész, parképítő és fenntartó technikus, stb.

Foglalkozás bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4379

 

Gazda (34 621 01)

 

Megszerezhető képesítés neve: Gazda

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (40 %) + gyakorlati (60 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Állattartás,

Növénytermesztés,

Kertészeti alapok,

Mezőgazdasági géptan,

Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel,

Gazda kiegészítő tevékenységei.

 

A szakma rövid leírása: A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A gazda egy mezőgazdasági alapozó végzettség, mely kompatibilis számos mezőgazdasági ráépülő képzéssel és továbbképzéssel. A gazdák alkalmassá válnak az alapvető mezőgazdasági munkákra, képesek saját családi gazdálkodásaik működtetésére, valamint alkalmazottként mezőgazdasági vállalkozások képzett szakemberei lehetnek. A bérezés általában magas.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         talaj-előkészítést, vetést végezni,

·         a talaj termőképességének fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátni,

·         növényápolást végezni,

·         élelmezési célra termesztett növényt betakarítani, tárolni,

·         takarmánynövényt betakarítani, tartósítani, tárolni,

·         gyümölcs-, szőlő- és zöldségtermesztési alapfeladatokat ellátni,

·         tartástechnológiai feladatokat végrehajtani,

·         állatot takarmányozni,

·         állatjólléti és higiéniai feladatokat végrehajtani,

·         állatot szaporítani,

·         gépet, épületet, építményt karbantartani, egyszerű javítást végezni,

·         környezet-, tűz- és munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni,

·         kereskedelmi tevékenységet végezni,

·         vállalkozási, szervezési és ügyviteli tevékenységet végezni,

·         önálló agrárgazdasági vállalkozást működtetni,

·         alternatív jövedelem-kiegészítő tevékenységet folytatni.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: állattenyésztő és növénytermesztő, önálló gazda, őstermelő, stb.

Foglalkozás bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4324

 

 

Halász, haltenyésztő (34 624 01)

 

Megszerezhető képesítés neve: Halász, haltenyésztő

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (30 %) + gyakorlati (70 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Munkahelyi egészség és biztonság,

Édesvízi haltenyésztés,

Természetesvízi halászat,

Halászati vállalkozási és jogi alapismeretek,

Biológiai és halegészségügyi alapismeretek,

Elektromos halászgép kezelése,

Horgásztó üzemeltetése.

 

 

A szakma rövid leírása: A halász, haltenyésztő képes a tógazdaságok és természetes vizek halászattal összefüggő munka- és technológiai folyamatok önálló ellátására, valamint horgásztavak kezelésére. Az alapvető biológiai törvények ismeretében beavatkozik és irányítja a halhústermelés folyamatát. Munkavégzését gépek és berendezések szakszerű és balesetmentes üzemeltetésével, valamint fizikai munkával végzi. A gépek és berendezések egyszerű napi karbantartási feladatait elvégzi, a működést zavaró hibákat felismeri. Tevékenységét alkalmazottként, esetleg vállalkozói alapismeretek birtokában önállóan végzi, képes rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez. Tudatosan alkalmazza a szakmára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint higiéniai előírásokat.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A halász, haltenyésztő keresett szakma a haltenyésztő vállalkozások és horgásztavak környékén. A szakmai képesítés felkészít az önálló vállalkozásra, illetve a nagyüzemi haltermelésbe történő bekapcsolódásba. A bérezés általában magas.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         előkészíteni és karbantartani halastavat,

·         kezelni a tenyészállományt,

·         szaporítást végezni, előnevelni az ivadékot,

·         takarmányozást végezni,

·         hozamfokozást végezni,

·         halastavakat és a természetes vizeket halászni,

·         halat szállítani és tárolni,

·         halászati eszközöket, berendezéseket, gépeket kezelni,

·         alkalmazni és betartani a hatályos és egyéb jogszabályi előírásokat,

·         halastavakat és a természetes vizeket népesíteni,

·         horgásztavat kezelni, üzemeltetni.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: halkeltető, horgásztókezelő, tógazdasági halászmester, stb.

Foglalkozás bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4605

 

Húsipari termékgyártó (34 541 03)

 

Megszerezhető képesítés neve: Húsipari termékgyártó

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (30 %) + gyakorlati (70 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Mikrobiológia, higiénia és minőségbiztosítás,

Vágóhídi munka,

Darabolás, csontozás,

Másodlagos húsipari feldolgozás,

Húsipari értékesítés.

 

 

A szakma rövid leírása: A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A húsipari termékgyártók elhelyezkedési lehetőségei kiválóak. A végzett tanulók elhelyezkedhetnek húsipari vállalkozásoknál, húsfeldolgozóknál és vágóhidaknál.  A tanulók képzettségüknél fogva elhelyezkedhetnek hentesüzletekben, multinacionális üzletláncok húspultjainál is. A bérezés általában magas.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         átvenni a munkaterületet,

·         felmérni, előkészíteni a szükséges anyagokat, eszközöket,

·         betartani a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat,

·         elsődleges feldolgozást és megelőző műveleteket végezni,

·         darabolást, csontozást végezni,

·         másodlagos feldolgozást végezni,

·         félkész és késztermékeket készíteni,

·         hőkezelt húskészítményeket gyártani,

·         sózott, pácolt húskészítményeket gyártani,

·         nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat gyártani,

·         húskonzervet készíteni,

·         befejező műveleteket végezni,

·         eszközöket használni, gépeket kezelni, berendezéseket üzemeltetni,

·         betartani a tevékenységre vonatkozó higiéniai, minőségbiztosítási előírásokat,

·         alapméréseket végezni,

·         adatot rögzíteni, feldolgozni, szolgáltatni, dokumentálni,

·         a félkész vagy készterméket átadni a hűtő- vagy tároló raktárnak.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: bolti hentes, állatbontó, böllér, stb.

A foglalkozást részben bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/3953

 

 

Mezőgazdasági gépész (34 521 08)

 

Megszerezhető képesítés neve: Mezőgazdasági gépész

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (30 %) + gyakorlati (70 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Munkahelyi egészség és biztonság,

Agrármunka-, tűz- és környezetvédelem,

Mezőgazdasági munkagépek,

Mezőgazdasági gépek üzemeltetése,

Erőgépek,

Mezőgazdasági és gazdálkodási ismeretek,

Agrárgépészeti feladatok.

 

A szakma rövid leírása: A mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A mezőgazdasági gépész az egyik legkeresettebb szakmai ma a mezőgazdasági piacon. A tanulók jellemzően gyorsan és könnyen helyezkednek el a mezőgazdasági vállalkozásokban és ipari parkokban. A szakképzettség birtokában lehetséges saját vállalkozás létrehozása és üzemeltetése is. A bérezés általában magas.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         együttműködni munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavállalókkal, a munkájával összefüggő feladatok megoldásában,

·         karbantartani, üzemeltetni a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket,

·         elhárítani a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések üzemzavarait,

·         munkavédelmi előírásokat betartani,

·         közreműködni a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezések nagyjavításában.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: traktorvezető, mezőgazdasági gépkezelő és gépjavító, stb.

A foglalkozás egy területét bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/7032

 

Pék (34 541 05)

 

Megszerezhető képesítés neve: Pék  

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (30 %) + gyakorlati (70 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Sütőipari alapismeretek,

Sütőipari ismeretek,

Élelmiszerelőállítási alapismeretek,

Mézeskalács készítés.

 

A szakma rövid leírása: A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A pék keresett és népszerű szakma. A tanulók jellemzően gyorsan és könnyen helyezkednek el a pékségekben, sütőipari vállalkozásoknál vagy multinacionális üzletláncoknál. A szakképzettség birtokában lehetséges saját vállalkozás létrehozása és üzemeltetése is. A bérezés általában magas.

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         átvételi és raktározási feladatokat végezni,

·         előkészítő műveleteket végezni,

·         nyersanyagot, készterméket vizsgálni, gyártásközi ellenőrzés végezni,

·         eszközöket használni, gépeket és berendezéseket kezelni,

·         befejező műveleteket végezni,

·         tésztát készíteni,

·         tölteléket készíteni,

·         feldolgozni a tésztát,

·         tésztát keleszteni,

·         tésztát sütni,

·         készterméket kezelni, csomagolni,

·         mézeskalácsot készíteni és díszíteni,

·         betartani a tevékenységére vonatkozó előírásokat,

·         adminisztrációs munkát végezni.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: élelmiszeripari technikus, tartósítóipari szakmunkás, édesipari termékgyártó, stb.

Foglalkozás bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4721

 

 

 

Pék-cukrász (34 541 11)

 

Megszerezhető képesítés neve: Pék-cukrász 

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (40 %) + gyakorlati (60 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Foglalkoztatás II.,

Sütőipari és cukrászati termékgyártás,

Élelmiszer-előállítási alapismeretek,

 

A szakma rövid leírása: A pék-cukrász kenyérféléket, péksüteményeket, finom pékárut, cukrászati termékeket és célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket gyárt közvetlen vagy közvetett technológiával, többféle tömegben és alakkal, rendelkezésre bocsátott anyagösszetétel alapján. Ellenőrzi és minősíti az elkészült késztermékek tömegét és érzékszervi tulajdonságait a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Munkája során betartja a vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A pék-cukrász jellemzően két szakirányt felölelő, értékes szakma, melynek gyakorlati haszna rendkívül nagy. A tanulók nemcsak a pékmesterség műveleteit sajátítják el, hanem a cukrászati szakma fortélyait is. A szakközépiskolai végzettség megszerzését követően az elhelyezkedés általában gyors és könnyű. Jellemző iránya a pékségek, sütőipari vállalkozások és a multinacionális üzletláncok. A szakképzettség birtokában lehetséges saját vállalkozás létrehozása és üzemeltetése is. A bérezés általában magas a szakképesítés sokoldalúságának megfelelően.

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         kiszámolni, kimérni, kiméretni a szükséges nyersanyagokat,

·         cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni,

·         cukrászati félkész- és késztermékeket készíteni,

·         díszítő műveleteket végezni,

·         cukrászati és sütőipari töltelékeket, krémeket készíteni,

·         cukorkészítményeket főzni, olvasztani,

·         fagylaltot, parfét készíteni,

·         pohárkrémet készíteni,

·         sütőipari nyersanyagokat előkészíteni,

·         kenyérféléket készíteni,

·         péksüteményeket és finom pékárukat készíteni,

·         sütőipari termékeket fagyasztani, kelesztést késleltetni,

·         zsemlemorzsát gyártani,

·         célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket készíteni,

·         sütőipari és cukrászati termékeket minősíteni,

·         minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni,

·         minőségbiztosítási ellenőrzéseket végezni,

·         a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatokat elvégezni,

·         a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni,

·         a technológiai berendezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani az élelmiszeriparban használható tisztító és fertőtlenítőszerek alkalmazásával,

·         a hulladékokat kezelni,

·         a melléktermékek felhasználásáról gondoskodni,

·         a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartani,

·         vállalkozást indítani, működtetni.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: élelmiszeripari analitikus technikus, tartósítóipari szakmunkás, édesipari termékgyártó, erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó, kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó, molnár, szőlész-borász, tejipari szakmunkás, stb.

Foglalkozás bemutató filmek:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4721

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4119

 

 

Virágkötő és virágkereskedő (34 215 04)

 

Megszerezhető képesítés neve: Virágkötő és virágkereskedő  

A képzés évfolyamainak száma: 3

Jelentkezés feltétele: 8. évfolyam sikeres elvégzése (lezárt bizonyítvány)

Az indulás feltétele: a szakmai képzés legalább 14 fő jelentkezése esetén indul

A képzés jellege: elméleti (30 %) + gyakorlati (70 %)

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

 

Jellemzően oktatott tantárgyak:

Foglalkoztatás I-II. (szakmai tantárgy a tanuló által választott idegen nyelven),

Munkahelyi egészség és biztonság,

Növényismeret és kezelés,

Virágkötészet,

Virágeladás alapjai,

Virágkereskedelem.

 

A szakma rövid leírása: A virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken (stand, pavilon, üzlet, szalon), virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

 

Elhelyezkedési lehetőségek: A virágkötő és virágkereskedő népszerű szakma. A tanulóktól magas fokú esztétikai érzéket és növénytani ismereteket követel. A virágkereskedelemben a tanulók könnyen elhelyezkedhetnek, ezen kívül rendezvényi munkákban (pl. esküvők) is keresettek a munkáik.

 

 

A szakmai képesség birtokában a tanuló képes:

 

·         virágkezelést, - előkészítést végezni,

·         szaktanácsot adni a növények kiválasztására, ápolására vonatkozóan,

·         virágdíszeket készíteni (csokrok, tűzött virágdíszek, koszorúk, ünnepek alkalmi díszei),

·         vállalkozást létrehozni/működtetni/megszüntetni,

·         marketingtevékenységet végezni,

·         megszervezni és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet,

·         megszervezni és lebonyolítani a készletezést, a raktározást, nyilvántartani a készleteket,

·         gazdálkodni a készletekkel,

·         megszervezni és lebonyolítani az értékesítést,

·         ellátni a virágüzlet, virágszalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

 

A képzés zárása: szakmai vizsga (további 2 éves ráépülő képzéssel érettségi szerezhető)

 

Továbbtanulási lehetőségek: virágbolti eladó, virágkötő, virágdekoratőr, stb.

Foglalkozás bemutató film:

https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/3941