Kisalföldi ASzC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

(OM AZONOSÍTÓ SZÁM: 031966)

 

 

 

 

 

 

 

ajánlott felbontás
1024x 768

 

 

 

 

 

 

A tangazdaság intézményen belüli feladatai

A tangazdaság fontos iskolai alrendszer, melynek célja az iskola nappali- és felnőttoktatási tevékenységének segítése és a nyereséges üzemeltetés. 

A tangazdaság az iskola alapítása óta az elméleti oktatással összhangban, szakmailag, pedagógiailag átgondoltan működött. Szerepe fontos a termelési- és munkakultúra kialakításában, a munkára nevelésben a „Jávorkás identitás” megteremtésében.

A diákok rendszeres hetesi beosztásokon vesznek részt, évfolyamonként eltérő feladatokat látnak el, a régió legjellemzőbb mezőgazdasági termékeinek előállítási folyamataiban vesznek részt.

A tangazdaság kialakításának fontos alapelve, hogy nem önálló termelési szakaszokat, hanem teljes, vagy viszonylag teljes termékpályákat kíván működtetni, gazdaságosan üzemeltethető farmméretekben.

Tangazdaságunk két alkalommal nyerte el a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által adományozott Bemutató üzem címet.

 

Növénytermesztő ágazat >>>>

117 hektáron gazdálkodik, évente 5-7 növényfajt termeszt. A gazdaság belső takarmányigényének kielégítését a terület 60%-a szolgálja, a fennmaradó részen árunövények termelése folyik. A diákok jogosítvány birtokában gépüzemeltetési gyakorlatokat végeznek, precíziós gazdálkodási technikákat sajátítanak el. Összehasonlítják a termesztéstechnológia egyes elemeit: talajművelési módokat, fajtákat, növényvédelmet, tápanyagutánpótlást.
Az oktatási és szaktanácsadási tevékenységet hatékonyan szolgálják az évente beállított bemutató fajta és technológiai sorok. Repce, napraforgó, kukorica és szója növények leggyakrabban termesztett fajtái és hibridjei kapnak helyet a bemutató parcellákon, ahol a technológiai lépéseket, eredményeket pontosan regisztráljuk.
A betakarító gépsorok kivételével a gépesítettség teljes, bár nem minden elemét tekintve korszerű. A meglévő terményszárító, magtár és takarmánykeverő lehetővé teszi a növénytermesztő és állattenyésztő ágazatok összekapcsolását, teljes mezőgazdasági termékpályák kialakítását, működtetését.

Állattenyésztési ágazat >>>>

Tangazdaságunk jelentős sertés-tenyésztést folytat, kisebb állatlétszámú húshasznú szarvasmarha állomány, valamint bemutató jellegű a juhászat képezi a teljes állományt.
Állataink döntően saját termelésű és keverésű takarmányokat fogyasztanak, gondozásukban diákjaink jól szervezett beosztási rendszerben az év minden napján részt vesznek, munkájukat a tangazdaságban a tanüzemet vezető házaspár irányítja, és szaktanár ellenőrzi.

Dísznövénykertészet >>>>

Döntően a gyakorlati és szemléltetési igényeket elégíti ki. Az iskola udvarában működő kertben egynyári dísznövények növényházi palántatermesztése, fontosabb levéldísznövény fajok szaporítása, nevelése, lágyszárú évelők szabadföldi nevelése, szárazvirágok szabadföldi termesztése, egyszerűbb faiskolai szaporítás módok gyakorlása folyik. A dísznövényismerethez, park fenntartási munkák gyakorlásához jó alap az iskola díszkertje. Nagyüzemi virágos növények szaporítása külső helyszíneken történik, ahol a diákok megismerkedhetnek a korszerű, automatizált  termesztő berendezésekkel.

Pék tanüzem >>>>

A szakképzési feladatain kívül rendszeres napi bevételével javítja az iskola pénzforgalmi egyenlegét. Az iskola központi telephelyén működő pékműhely és pékbolt kiváló gyakorlati helyet jelent a pék valamint a pék-cukrász tanulóknak.

A tangazdaságot építő diákok >>>